Predaj

V rámci našich obchodných služieb poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Máme skúsený tím obchodných zástupcov a key account manažérov, ktorí budujú dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, zaisťujú čo najlepšie umiestnenie produktov a vyhľadávajú nové obchodné príležitosti.
Pre každú značku, ponúkame:

  • Vytvorenie obchodnej stratégie
  • Detailná analýza predaja a dát
  • Umiestnenie listingu, realizácia propagačného a marketingového plánu (letákové akcie, sekundárne umiestnenie)
  • Merchandising, regálové služby – usporiadané profesionálnou firmou, ktorá maximalizuje dostupnosť produktu
  • Predajné služby – náš skúsený predajný tím rieši požiadavky zákazníkov priamo v obchode; zaisťuje čo najlepšie umiestnenie produktu a viditeľnosť, rokuje a realizuje špeciálne umiestnenie pre prezentáciu produktov, zlepšuje proces objednávania, riešenie sťažností a vytvára nové nápady, ako účinne zvyšovať prezentáciu výrobkov
  • Služby key account management – ponúkame vysoko kvalifikovaný tím s vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami a obsiahlymi znalosťami o miestnych trhoch, skupinách produktov a maloobchode