Marketingová podpora

Emco je spoločnosť zameraná na marketing. Vypracujeme individuálnu marketingovú stratégiu a plán pre každú značku v súlade s požiadavkami našich partnerov. Naším obchodným partnerom poskytujeme informácie o miestnom trhu, ktoré vytvárajú konkrétne odporúčania pre ich ciele a investície.

  • Príprava a koordinácia marketingových plánov
  • Vytváranie konceptu správy jednotlivých značiek
  • Kompletné tvorba a implementácia kampaní, súťaží konečných zákazníkov a ďalších špecifických marketingových aktivít
  • Prispôsobenie obalov a príprava POS materiálov pre špeciálne marketingové akcie (napr. súťaže)
  • Spolupráca s mediálnymi agentúrami a agentúrami pre styk s verejnosťou
  • Zaistenie inzercie na miestnom trhu
  • Obchodný marketing
  • Ochutnávky a odber vzoriek