Heinz

Spoločnosť Heinz patrí medzi najväčšie potravinárske firmy na svete. Svojim zákazníkom ponúkajú široké portfólio výrobkov s vysokou kvalitou a skvelou chuťou. Ďalšie informácie a podrobnosti nájdete na adrese: www.heinz.com.

Spotrebiteľská súťaž - SK:

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže:

Pri kúpe jedného z produktov Heinz možnosť zapojenia sa do súťaže

Zákazník vhodí do urny pokladničný blok so svojim menom a telefónnym číslom

Súťažiť sa bude od 10.6. do 31.8.2019

Žrebovanie výhercov bude 10.9.2019

Heinz Ceny:

  1. cena - Grill alá barel
  2. cena - Cestovný kufor
  3. cena - Sedací vak
  4. cena - Grilovacia sada v zástere
  5. cena - Grill alá barel
  6. cena - Menší grill

GDPR – spracovanie osobných údajov:

Podmienkou účasti na súťaži môže byť buď len uviesť na pokladničnom doklade Vaše minimalizované osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, miesto bydliska (bez kompletnej adresy) a telef. číslo, prípadne e-mail. V tomto prípade budú Vaše osobné údaje získané od Vás použité len na informovanie a vyhľadanie výhercu, prípadne zaslanie výhry.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri organizovaní spotrebiteľských súťaží je čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR a 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda náš oprávnený záujem

Z toho vyplýva, že v tomto prípade Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyhnutne nepotrebujeme.V prípade, že sa organizujú súťaže podmienkou ktorých je vyplniť špeciálny doklad (kupón, los a pod.) zvyčajne na tomto doklade nám poskytujete aj svoj súhlas so spracovaním osobným údajov. V takýchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z.

Spotrebiteľská súťaž Heinz - SK